Забзаниот раст и развојот на Х.З Бравура Кооператива, предизвикува потреба од унапредување на структурите и функциите на организацијата. Потребата од ревидирање на постојните стратешки планови, евелуација на програмите, структурни промени и поместувања, е со цел да се обезбеди функционална средина со институционални обележја.
Во таа насока на 24.08.2023 е реализирана втората работна сесија за Стратешко планирање на ХЗ Бравура Кооператива од Оперативниот гранд на Смарт Балкан. Во работна атмсфера под менторство на Експерт за Стратешко планирање г-дин.Борис Шарковски, и тимот на Бравура Кооператива, се креираа, планираа и дефинираа идните стратешки чекори.
Оперативниот гранд се реализира преку програмата на СМАРТ Балкан, граѓанско Општество за поврзан Западен Балкан. Проектот е имплементиран од Центар за промоција на Цивилно друштво, Центар за истражување и креирање на политики, Институтот за демократија и медиуми, а целосно финансиран и поддржан од Министерството за надворешни работи на Кралството Норвешка.
Сподели :
Facebook
Twitter
LinkedIn

АКТУЕЛНО

АКТУЕЛНО

ДА СЕ БИДЕ ВО ЈАТО….

„УПРАВУВАЊЕ, РАКОВОДЕЊЕ, ПРАВИЛА И ПРИНЦИПИ НА МРЕЖА НА ГРАЃАНСКИ ОРГАНИЗАЦИИ“ Е ОСНОВНА ТЕМА НА РАБОТИЛНИЦАТА ОДРЖАНА НА на 28 Мај /2024 година во Делчево во

Повеќе »