Забзаниот раст и развојот на Х.З Бравура Кооператива, предизвикува потреба од унапредување на структурите и функциите на организацијата. Потребата од ревидирање на постојните стратешки планови, евелуација на програмите, структурни промени и поместувања, е со цел да се обезбеди функционална средина со институционални обележја.
Во таа насока на 24.08.2023 е реализирана втората работна сесија за Стратешко планирање на ХЗ Бравура Кооператива од Оперативниот гранд на Смарт Балкан. Во работна атмсфера под менторство на Експерт за Стратешко планирање г-дин.Борис Шарковски, и тимот на Бравура Кооператива, се креираа, планираа и дефинираа идните стратешки чекори.
Оперативниот гранд се реализира преку програмата на СМАРТ Балкан, граѓанско Општество за поврзан Западен Балкан. Проектот е имплементиран од Центар за промоција на Цивилно друштво, Центар за истражување и креирање на политики, Институтот за демократија и медиуми, а целосно финансиран и поддржан од Министерството за надворешни работи на Кралството Норвешка.
Сподели :
Facebook
Twitter
LinkedIn

АКТУЕЛНО

АКТУЕЛНО

СМАРТ БАЛКАН

Преку оперативен грант од програмата на „СМАРТ БАЛКАН, Невладината организација, Х.З „Бравура Кооператива“ отпочна со имплементација на активности од првата фаза за јакнење на капацитетите

Повеќе »