Преку оперативен грант од програмата на „СМАРТ БАЛКАН, Невладината организација, Х.З „Бравура Кооператива“ отпочна со имплементација на активности од првата фаза за јакнење на капацитетите и институционален развој на организацијта. Овој проект дава можност за унапредување на постојните сектори во организацијата , институционален развој, како и развој на нови работни програми.
Кој се нашите потреби? Кој се нашите јаки и слаби страни?.. беше тама на денешната втора работилница насловена „ДИЈАГНОСТИКА“ , водена од Тони Стојменовски.
Оперативниот грант се спроведува со поддршка на регионалниот проект СМАРТ Балкан Граѓанско општество за поврзан Западен Балкан, имплементиран од Центарот за промоција на Цивилното друштво (CPCD), Центарот за истражување и креирање политики (ЦИКП) и Институтот за демократија и медијација (ИДМ), а финансиски е поддржан од Министерството за надворешни работи на Кралството Норвешка.
Благодарнос до учесниците на настанот и нивниот интерактивен однос .
Дата: 31.07.2023
Сподели :
Facebook
Twitter
LinkedIn

АКТУЕЛНО

АКТУЕЛНО

СМАРТ БАЛКАН

Преку оперативен грант од програмата на „СМАРТ БАЛКАН, Невладината организација, Х.З „Бравура Кооператива“ отпочна со имплементација на активности од првата фаза за јакнење на капацитетите

Повеќе »