English EN Македонски јазик MK
Улогата на старателите во социо-економската интеграција на деца без родители и родителска грижа Старателите како фактор за социо-економска интеграција на корисниците во МГД (деца без родители и родитеслка грижа) беше темата на дводневната работилница од Проектот „Инклузивен мост 18“ реализирана на 28-29.01.2021 во Делчево. Учесниците на настанот беа старатели на деца без родители и родителска грижа од Центрите за социјална работа од: Берово, Виница, Штип и Делчево. Во оваа прилика им Благодариме на учесниците за нивното физичко присуство во околности на Ковид пандемијата, а посебно благодарност што дадоа голем придонес во развојот на програмата за социо-економска интеграција на децата без родители и родитеслка грижа. Во суштина на проблематиката , старателите (како заменски родители) се суштински фактор , во овој процес. Па затоа оваа работилница отвори нови можности, нови информации , тековни проблеми ,предлози и сугестии како и одредени законски прописи кој се неопходни за социо-економска инклузија на оваа популација. Беа отворени многу прашања меѓу кои се дебатираше за број на деца кој може да ги има еден старател, времето посеветено кон старателството, другите работни обврски на самите вработени лица, посети, старателства во други градови и достапни ресурси, програми на корисниците итн. Праксата укажува на некои основни законитости и насоки за понатамошно истражување и сензибилизирање на предизвиците со кои се соочуваат стручните лица. Со искрена почит Тим на Бравура Кооператива Х.З „Бравура Кооператива“ е корсник на финансиска поддршка од програмата Цивика мобилитас
Сподели :
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

АКТУЕЛНО

Inkluziven_most
АКТУЕЛНО

Инлузивен Мост 18

Улогата на старателите во социо-економската интеграција на деца без родители и родителска грижа Старателите како фактор за социо-економска интеграција на корисниците во МГД (деца без

Повеќе »
Зголеми букви
Контраст