Дел од работниот амбиент на четвртата дводневна работилница од проектот „Инклузивен Мост 18“.
Голема Благодарност до сите учесници, Благодарност до децата кој ги споделија своите животни приказни, потреби, проблеми и интереси и голема благодарност до проф. д-р Марија Гогова Симонков и проф. д-р Елена Веселинова кој на овој настан му дадоа дополнителна синергија во остварување на нашите цели.
Благодарност за вложеноста и придонесот на овој настан упатуваме на м-р. Анета Антовска од Одделение за социјално-семејна и правна заштита на децата и семејството и Зоран Биковски кој сподели можности за идни економски остварувања.
Бравура Кооператива е корсник на финансиска поддршка од програмата Цивика мобилитас.
Сподели :
Facebook
Twitter
LinkedIn

АКТУЕЛНО

АКТУЕЛНО

СМАРТ БАЛКАН

Преку оперативен грант од програмата на „СМАРТ БАЛКАН, Невладината организација, Х.З „Бравура Кооператива“ отпочна со имплементација на активности од првата фаза за јакнење на капацитетите

Повеќе »