Почитувани, Ве информираме дека во рамките на проектот„ Инклузивен мост 18 “ имплементиран од страна на ХЗ „Бравура Кооператива“ Делчево во партнерство со ЗГ „Имаго плус “ -Скопје , на 08 и 09 /04/ 2022 година беше спроведена пета дводневна работилница. Во рамките на работилницата се анализира содржината на материјалот „ Водич за економско- финансиска интеграција на деца без родители и родителска грижа“ од авторите Проф. д-р Марија Гогова Самоников и Проф. д-р Елена Веселинова, од Економски факултет во Штип. Материјалот е рефлексија на работните групи од проектот, а е фокусиран кон подигање на нивото за економска интеграција на децата без родители и родителска грижа. Опфатот на содржината ги исполнува очекувањата на групите и стручната јавност. Голема благодарност на учесниците на настанот. Бравура Кооператива е корсник на финансиска поддршка од програмата Цивика мобилитас. Цивика мобилитас е програма на Швајцарската агенција за развој и соработка (СДЦ) за поддршка на граѓанското општество во Македонија, која ја спроведуваат НИРАС од Данска, Македонскиот центар за меѓународна соработка (МЦМС) и ФЦГ од Шведска. Целта на програмата е општествените промени во Северна Македонија да бидат поттикнати од силен граѓански сектор, активни граѓани и добра соработка со властите, што резултира со потранспарентно, поотчетно и социјално-инклузивно управување како на централно, така и на локално ниво.
Сподели :
Facebook
Twitter
LinkedIn

АКТУЕЛНО

АКТУЕЛНО

СМАРТ БАЛКАН

Преку оперативен грант од програмата на „СМАРТ БАЛКАН, Невладината организација, Х.З „Бравура Кооператива“ отпочна со имплементација на активности од првата фаза за јакнење на капацитетите

Повеќе »