Поддршка на Социјалните Претпријатија следејќи го принципот- Не оставај никој зад себе

Во рамките на проектот “Поддршка на Социјалните Претпријатија следејќи го принципот- Не оставај никој зад себе” , ХЗ Бравура Кооператива отпочна со реализација на  проектот Клуб за професионална рехабилитација и социјална инклузија „ Интегра“ , финансиски подржан од ЕУ а регрантиран од Здружението ”Центар за промоција на одржливи земјоделски практики и рурален развој”-  ЦеПроСАРД. ЗА ПРОЕКТОТ Клуб за професионална рехабилитација и социјална инклузија […]

Поддршка на Социјалните Претпријатија следејќи го принципот- Не оставај никој зад себе 2

Во рамките на проектот “Поддршка на Социјалните Претпријатија следејќи го принципот- Не оставај никој зад себе” , ХЗ Бравура Кооператива отпочна со реализација на  проектот Клуб за професионална рехабилитација и социјална инклузија „ Интегра“ , финансиски подржан од ЕУ а регрантиран од Здружението ”Центар за промоција на одржливи земјоделски практики и рурален развој”-  ЦеПроСАРД. ЗА […]

Информации за Социјална услуга помош и нега во домот

Бравура кооператива, работи и развива програма за социјални услуги во заедницата, што подразбира давање на помош и нега на лица кој по различни основи имааат намелени функционални и инструментални функции во нивното секојдневие . Услугата за помош и нега во домот е наменета за лица со намален функционален капацитет, како стари лица , лица кои […]

Шеста дводневна работилница

Шеста дводневна работилница, од досега одржаните пет во рамки на проектот “Инклузивен мост 18” се одржа на 29 и 30.06.2022. год во Хотел-ресторант “Парк Панорама” во Делчево. Сумирани беа сите аспекти на проектнита акции од страна на партнерите, соработници, институции, бизснис заедницата и други вклучени страни во проектот и видливите промени кој се рефлекција на […]

Проект „ Инклузивен мост 18 “

Почитувани, Ве информираме дека во рамките на проектот„ Инклузивен мост 18 “ имплементиран од страна на ХЗ „Бравура Кооператива“ Делчево во партнерство со ЗГ „Имаго плус “ -Скопје , на 08 и 09 /04/ 2022 година беше спроведена пета дводневна работилница. Во рамките на работилницата се анализира содржината на материјалот „ Водич за економско- финансиска […]

Трета еднодневна работилница од проектот “Инклузивен мост 18”

Третата еднодневна работилница во рамки на проектот “Инклузивен мост 18” се одржа на 02.11.2021 год. во Хотел Панорама –Делчево во присуство на 12 учесници. Главен фокус на оваа работилница беше Социјалното менторство, кое претставува новина на нашите простори а во суштина има голема поврзаност со целите на проектот во рамките на социо економското интегрирање на […]

Проект „ Инклузивен мост 18 “

Дел од работниот амбиент на четвртата дводневна работилница од проектот „Инклузивен Мост 18“.Голема Благодарност до сите учесници, Благодарност до децата кој ги споделија своите животни приказни, потреби, проблеми и интереси и голема благодарност до проф. д-р Марија Гогова Симонков и проф. д-р Елена Веселинова кој на овој настан му дадоа дополнителна синергија во остварување на […]

ВЛИЈАНИЕТО НА КОВИД-19 НА ЛИЦАТА СО ПОСЕБНИ ПОТРЕБИ

Анализа изработена од БРАВУРА КООПЕРАТИВА Пандемијата КОВИД-19 им се заканува на сите членови на општеството, вклучтелно и лицата со посебни потреби кое влијание е  диспропорционално поради ставовите, животната средина и институципналните бариери кои се репродуцираат во одговорот на КОВИД-19. This browser does not support PDFs. Please download the PDF to view it: Download PDF.

PUBLIC CALL FOR ENGAGEMENT OF IT EXPERT / S

it expert

Based on the contract for Grand HZ “Bravura Cooperative” there is a need to hire an IT Expert or IT company for a period of two months. Within the engagement, it is necessary to: Create and adapt an IT program for distance learning for the needs of people with moderate, severe and combined disability at […]

Инлузивен Мост 18

Inkluziven_most

Улогата на старателите во социо-економската интеграција на деца без родители и родителска грижа Старателите како фактор за социо-економска интеграција на корисниците во МГД (деца без родители и родитеслка грижа) беше темата на дводневната работилница од Проектот „Инклузивен мост 18“ реализирана на 28-29.01.2021 во Делчево. Учесниците на настанот беа старатели на деца без родители и родителска […]