Трета работилница за јакнење на организациски капацитети

Трета работилница за јакнење на организациски капацитети на ХЗ Бравура Кооператива подржано преку Оперативен гранд на СМАРТ БАЛКАН Продолжуваме со успешна реализација Модуларната обука за „Јакнење на организациски капацитети на ХЗ Бравура Кооператива“. Благодарност до Модераторот на настанот и тимот на Бравура Кооператива. Оперативниот гранд се реализира преку програмата на СМАРТ Балкан, граѓанско Општество за […]

Втора работилница од Оперативен гранд на СМАРТ БАЛКАН

Забзаниот раст и развојот на Х.З Бравура Кооператива, предизвикува потреба од унапредување на структурите и функциите на организацијата. Потребата од ревидирање на постојните стратешки планови, евелуација на програмите, структурни промени и поместувања, е со цел да се обезбеди функционална средина со институционални обележја. Во таа насока на 24.08.2023 е реализирана втората работна сесија за Стратешко […]

СМАРТ БАЛКАН

Преку оперативен грант од програмата на „СМАРТ БАЛКАН, Невладината организација, Х.З „Бравура Кооператива“ отпочна со имплементација на активности од првата фаза за јакнење на капацитетите и институционален развој на организацијта. Овој проект дава можност за унапредување на постојните сектори во организацијата , институционален развој, како и развој на нови работни програми. Кој се нашите потреби? […]

Поддршка на Социјалните Претпријатија следејќи го принципот- Не оставај никој зад себе

Во рамките на проектот “Поддршка на Социјалните Претпријатија следејќи го принципот- Не оставај никој зад себе” , ХЗ Бравура Кооператива отпочна со реализација на  проектот Клуб за професионална рехабилитација и социјална инклузија „ Интегра“ , финансиски подржан од ЕУ а регрантиран од Здружението ”Центар за промоција на одржливи земјоделски практики и рурален развој”-  ЦеПроСАРД. ЗА ПРОЕКТОТ Клуб за професионална рехабилитација и социјална инклузија […]

Поддршка на Социјалните Претпријатија следејќи го принципот- Не оставај никој зад себе 2

Во рамките на проектот “Поддршка на Социјалните Претпријатија следејќи го принципот- Не оставај никој зад себе” , ХЗ Бравура Кооператива отпочна со реализација на  проектот Клуб за професионална рехабилитација и социјална инклузија „ Интегра“ , финансиски подржан од ЕУ а регрантиран од Здружението ”Центар за промоција на одржливи земјоделски практики и рурален развој”-  ЦеПроСАРД. ЗА […]

Информации за Социјална услуга помош и нега во домот

Бравура кооператива, работи и развива програма за социјални услуги во заедницата, што подразбира давање на помош и нега на лица кој по различни основи имааат намелени функционални и инструментални функции во нивното секојдневие . Услугата за помош и нега во домот е наменета за лица со намален функционален капацитет, како стари лица , лица кои […]

Шеста дводневна работилница

Шеста дводневна работилница, од досега одржаните пет во рамки на проектот “Инклузивен мост 18” се одржа на 29 и 30.06.2022. год во Хотел-ресторант “Парк Панорама” во Делчево. Сумирани беа сите аспекти на проектнита акции од страна на партнерите, соработници, институции, бизснис заедницата и други вклучени страни во проектот и видливите промени кој се рефлекција на […]

Проект „ Инклузивен мост 18 “

Почитувани, Ве информираме дека во рамките на проектот„ Инклузивен мост 18 “ имплементиран од страна на ХЗ „Бравура Кооператива“ Делчево во партнерство со ЗГ „Имаго плус “ -Скопје , на 08 и 09 /04/ 2022 година беше спроведена пета дводневна работилница. Во рамките на работилницата се анализира содржината на материјалот „ Водич за економско- финансиска […]

Трета еднодневна работилница од проектот “Инклузивен мост 18”

Третата еднодневна работилница во рамки на проектот “Инклузивен мост 18” се одржа на 02.11.2021 год. во Хотел Панорама –Делчево во присуство на 12 учесници. Главен фокус на оваа работилница беше Социјалното менторство, кое претставува новина на нашите простори а во суштина има голема поврзаност со целите на проектот во рамките на социо економското интегрирање на […]

Проект „ Инклузивен мост 18 “

Дел од работниот амбиент на четвртата дводневна работилница од проектот „Инклузивен Мост 18“.Голема Благодарност до сите учесници, Благодарност до децата кој ги споделија своите животни приказни, потреби, проблеми и интереси и голема благодарност до проф. д-р Марија Гогова Симонков и проф. д-р Елена Веселинова кој на овој настан му дадоа дополнителна синергија во остварување на […]