Проект „ Инклузивен мост 18 “

Дел од работниот амбиент на четвртата дводневна работилница од проектот „Инклузивен Мост 18“.Голема Благодарност до сите учесници, Благодарност до децата кој ги споделија своите животни приказни, потреби, проблеми и интереси и голема благодарност до проф. д-р Марија Гогова Симонков и проф. д-р Елена Веселинова кој на овој настан му дадоа дополнителна синергија во остварување на […]

ВЛИЈАНИЕТО НА КОВИД-19 НА ЛИЦАТА СО ПОСЕБНИ ПОТРЕБИ

Анализа изработена од БРАВУРА КООПЕРАТИВА Пандемијата КОВИД-19 им се заканува на сите членови на општеството, вклучтелно и лицата со посебни потреби кое влијание е  диспропорционално поради ставовите, животната средина и институципналните бариери кои се репродуцираат во одговорот на КОВИД-19. This browser does not support PDFs. Please download the PDF to view it: Download PDF.

PUBLIC CALL FOR ENGAGEMENT OF IT EXPERT / S

it expert

Based on the contract for Grand HZ “Bravura Cooperative” there is a need to hire an IT Expert or IT company for a period of two months. Within the engagement, it is necessary to: Create and adapt an IT program for distance learning for the needs of people with moderate, severe and combined disability at […]

Инлузивен Мост 18

Inkluziven_most

Улогата на старателите во социо-економската интеграција на деца без родители и родителска грижа Старателите како фактор за социо-економска интеграција на корисниците во МГД (деца без родители и родитеслка грижа) беше темата на дводневната работилница од Проектот „Инклузивен мост 18“ реализирана на 28-29.01.2021 во Делчево. Учесниците на настанот беа старатели на деца без родители и родителска […]

Проект „ Инклузивен мост 18 “ – втора дводневна работилница

Ве информираме дека во рамките на проектот„ Инклузивен мост 18 “ имплементиран од страна на ХЗ „Бравура Кооператива“ Делчево во партнерство со ЗГ „Имаго плус “ -Скопје , на 01 и 02 .10.2020 година беше спроведена втората дводневна работилница од проектот. Кое е суштинско прашање? Каде да ги детектираме пропустите? Како? Кој се наши јаки […]

Проект : „Инклузивен Мост 18“

Проект : „Инклузивен Мост 18“

Носител на проектот: Хуманитарно здружение за помош и подршка на лица со посебни потреби „Бравура Кооператива“ Делчево Партнер на проектот: Здружение на граѓани за подигање на психо-социјалната свест „Имаго Плус“ Соработници : Јавна Установа Завод за социјални дејности – Скопје Економски факултет, Универзитет „ Гоце Делчев“-Штип Финансиска подршка  : ХЗ „Бравура Кооператива“  е корсник на […]

Следува : Втора работилница од Проектот „Инклузивен пазар на труд“

10

Модуларна Обука: Модул 1 :  Јакнење на капацитетите на граѓанските организации за зголемување на влијанието во опшеството. Модул 2 :  Обука за Стратешко планирање Модул 3: Обука на граѓанските организации за безбедноста и здравјето при работа на лицата со посебни потреби вклучени во работен процес, и влијанието на организациите во процесот на спроведување на мерките […]

Овозможено од „КОНЕКТ“

ovozmozeno-od-konekt

Овој Веб сајт е овозможен од проектот „Инклузивно Огледало“ финансиски подржан од ЕУ, регрантиран од Здружение на граѓани „Конект“ Благодарност до ЗГ „ Конект“ за реализација на овој Веб сајт кој ќе овозможи наша видливост,  транспарентност и наш развој. Искрено, сме пресреќни во име на Бравура!!!!!!

Научена лекција…. Благодариме„ КОНЕКТ“

7

Проект: „ Инклузивно Огледало “ Цел: Заживување и унапредување на  учеството на Бизнис секторот во јакнење на капацитетите на граѓанскиот сектор на ОпштинаДелчево.. Резултати: Успешни пристапи и поврзувања , развиена двонасочна комуникација и взаемен интерес , обезбедени ресурси и материјални средства ….., но еве и дел од нашата панорамска прошетка со нашето ново возило на […]

Уште една успешна приказна:  Проект: „Одговорни пред Одговорностите“

Мултимедијалниот центар создаден од ХЗ „Бравура Кооператива“  во соработка со Општина Делчево и Градската Библиотека од Делчево е преполн со активности…. Место кое навистина стана простор за организирање на акции за млади , место за активности на НВО секторот, место за сите  и место за градење на инклузивна заедница… Задоволни!!!!! .  Бравура…..